Thursday, August 13, 2009

Hadis dhaif yang popular di kalangan masyarakat (siri 2)

اطلبوا العلم ولو بالصين


Maksud : tuntutlah ilmu meskipun ke negeri cina


Hadis diriwayatkan baihaqi dan ghazali dalam ihya ulumuddin


Status : Palsu lihat al-maudhuat ibnu jauzi kata al-iraqi dalam takhrij al-ihya sanadnya dhaif.


إن لكل شيء قلبا ، و إن قلب القرآن يس ، من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر


Maksud : Sesungguhnya segala sesuatu mempunyai jantung, sedangkan jantung nya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Barangsiapa membacanya, seperti ia membaca Al-Qur'an sepuluh kali.


Hadis diriwayatakan tirmizi dan ad-darimi


Status : maudhu. Dipandang lemah dan palsu oleh albani, Ibnu abi hatim. Lihat adh-Dhaifah No. 169.


p/s : setakat kajian mengikut kemampuan yang kami ada. KESEMUA hadis tentang fadhilat yasin adalah dhaif atau palsu. Kami tidak melarang baca yasin, tapi bacalah yasin sebagaimana kita membaca surah-surah lain tanpa ada pengkhususan seperti afdhalnya baca yasin dimalam jumaat. Bacalah juga yasin dihari-hari lain. Tidak sedikit tulisan ulama tentang hal ini. wallahu’alam


فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة


Maksud : Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah enam puluh tahun


Tidak dijumpai perwayat hadis


Status : maudhu. Lihat al-maudhuat ibnu jauzi dan adh-dhaifah albani No. 173


من عرف نفسه فقد عرف ربه


Maksud : barangsiapa mengenal dirinya maka dia mengenal tuhannya


Status : langsunag tidak diketahui asal-usulnya. Demikian kata imam nawawi, disetujui oleh Imam suyuti. Ibnu taimiyah mengatakan maudhu. Lihat adh-dhaifah no. 66


من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه


Maksud : Barangsiapa tidur setelah shalat ashar maka akalnya akan terampas, maka janganlah mencaci kecuali kepada dirinya sendiri


Hadis riwayat ibnu hibban


Status : dhaif. Didhaifkan oleh ibnu jauzi dalam al-maudhuat, al-haitsami dalam majmu zawaid.


p/s : jika hal ini benar dari sudut perubatan maka berdalil guna kajian dan fakta-fakta perubatan. Jangan menggunakan nama Rasulullah.


Wallahu’alam, semoga bermanfaat


0 Komen:

JOM RENEW KEAHLIAN BADAR ANDA!